Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Rada Nadzorcza


Na tej stronie publikowane są uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmiany wysokości opłat za lokale.


Rok 2021

Uchwała nr 43/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty stałej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych  i użytkowych,
               stawki opłaty za podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i
               nieopomiarowanych.
obowiązuje od: 01.01.2022 roku

Uchwała nr 40/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za energię elektryczną nieruchomości wspólnej i energii  elektrycznej garaży dla 
               poszczególnych  budynków.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku

Uchwała nr 39/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty czynszu najmu.
obowiązuje od: 01.01.2022 roku

Uchwała nr 38/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach  niezamieszkiwanych
               przez  mieszkańców.    
obowiązuje od: 01.01.2022 roku.

Uchwała nr 37/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za przeglądy wentylacji garaży oraz stawki opłaty za badania techniczne i przeglądy
               lokali użytkowych.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 36/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za monitoring garaży.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 35/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za konserwację domofonów.
obowiązuje od: 01.01.2022 roku.

Uchwała nr 34/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za obsługę sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody dla
               poszczególnych nieruchomości.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 33/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty  za obsługę wodomierza radiowego.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 32/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty podatku od nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi.
obowiązuje od: 01.01.2022 roku.

Uchwała nr 31/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za konserwację dźwigów osobowych.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 30/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za gaz.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 29/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty ekspolatacji podstawowej dla wybranych nieruchomości.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 20/XIII/2021
dotyczy: stawek opłaty stałej za centralne ogrzewanie oraz stawki za podgrzanie wody.
obowiązuje od: 01.07.2021 roku.

Rok 2020

Uchwała nr 35/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty za obsługę sieci c.o., c.w. i z.w. dla poszczególnych nieruchomości.
obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 34/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkiwnej przez mieszkańców.
obowiązuje od: 01.01.2021 roku.

Uchwała nr 33/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty dla miejsc postojowych i garaży dla poszczególnych budynków.
obowiązuje od: 01.04.2021roku.

Uchwała nr 32/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty za energię elektryczną dla miejsc postojowych i garaży dla poszczególnych budynków.
obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 31/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty podatków i opłat za mienie spółdzielni 
obowiązuje od:01.04.2021 roku.

Uchwała nr 30/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.
obowiązuje od:01.04.2021 roku.

Uchwała nr 29/XIII/2020
dotyczy: stawki opłaty za badania techniczne i przeglądy w poszczególnych nieruchomościach.
obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 27/XIII/2020
dotyczy: stawki opłaty za konserwację dźwigów osobowych.
Obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 26/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty za gaz dla poszczególnych budynków.
Obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 25/XIII/2020
dotyczy:
  1. stawek opłaty stałej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i użytkowych, obowiązuje od: 01.01.2021 roku
  2. stawki za eksploatację podstawową dla wybranych nieruchomości, obowiązuje od 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 17/XIII/2020
dotyczy: stawki opłaty stałej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i użytkowych, stawki za podgrzanie
               ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i nieopomiarowanych
obowiązuje od: 01.10.2020 roku.

Uchwała nr 13/XIII/2020
dotyczy: zmiany stawki opłaty na fundusz remontowy spółdzielni
obowiązuje od: 01.10.2020 roku.

Uchwała nr 14/XIII/2020
dotyczy: zmiany stawek eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości
              dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. stawki ryczałtowej za c.o. dla lokali nieopomiarowanych
obowiązuje od: 01.10.2020 roku.


Rok 2017

Uchwała nr 2/XI/2017
dotyczy: stawki ryczałtowej za c.o. dla lokali niopomiarowanych
               stawki opłaty stałej za c.o. dla lokali mieszkalnych i użytkowych
               zaliczek związanych z opłatą c.o. zależnych od wskazań podzielników kosztów
obowiązuje od: 01.04.2017 roku.Rok 2016

Uchwała nr 8/XI/2016
dotyczy: zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych własnościowych
obowiązuje od: 01.07.2016 roku.

Uchwała nr 45/XI/2016
dotyczy: stawki opłaty na modernizację i remonty kapitalne dźwigów osobowych w budynkach wysokich
obowiązuje od: 01.10.2016 roku.

Uchwała nr 51/XI/2016
dotyczy: zmiany stawki opłaty za gaz
obowiązuje od: 01.11.2016 roku.

Uchwała nr 52/XI/2016
dotyczy: zmiany stawki opłaty za energię elektryczną dla lokali mieszkalnych i lokali własnościowych użytkowych
obowiązuje od: 01.11.2016 roku

Uchwała nr 53/XI/2016
dotyczy: zmiany stawki opłaty za konserwację dźwigów osobowych na poszczególnych budynkach
obowiązuje od: 01.11.2016 roku.

Uchwała nr 54/XI/2016
dotyczy: likwidacji stawki opłat za energię elektryczną od osoby przy dźwigach osobowych
obowiązuje od: 01.11.2016 roku.