Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Rada Nadzorcza


Na tej stronie publikowane są uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmiany wysokości opłat za lokale.


Rok 2023

Uchwała nr 3/XIV/2023
dotyczy: stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach  niezamieszkiwanych  przez  mieszkańców.    
obowiązuje od: 01.07.2023 roku.

Uchwała nr 6/XIII/2023
dotyczy: stawki za podgrzanie wody użytkowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i nieopomiarowanych.
obowiązuje od: 01.07.2023 roku

Uchwała nr 5/XIII/2023
dotyczy: stawki opłaty stałej za ciepło dla lokali mieszkalnych i użytkowych 
obowiązuje od: 01.07.2023 roku

Uchwała nr 2/XIII/2023
dotyczy: zmiany stawki ryczałtowej za centralne ogrzewanie 1m² powierzchni lokalu. 
obowiązuje od: 01.04.2023 rokuRok 2022

Uchwała nr 38/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty stałej za ciepło dla lokali mieszkalnych i użytkowych 
               stawki za podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i nieopomiarowanych.
obowiązuje od: 01.01.2023 roku

Uchwała nr 31/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty za energię elektryczną nieruchomości wspólnej i energii  elektrycznej garaży dla 
               poszczególnych  budynków.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku

Uchwała nr 30/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach  niezamieszkiwanych
               przez  mieszkańców.    
obowiązuje od: 01.01.2023 roku.

Uchwała nr 29/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty za przeglądy wentylacji garaży oraz stawki opłaty za badania techniczne i przeglądy
               lokali użytkowych.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku.

Uchwała nr 28/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty za monitoring garaży.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku.

Uchwała nr 27/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty za konserwację domofonów.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku.

Uchwała nr 26/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty za obsługę sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody dla
               poszczególnych nieruchomości.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku.

Uchwała nr 25/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty  za obsługę wodomierzy radiowych.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku.

Uchwała nr 24/XIII/2022
dotyczy: stawki, podatki i opłaty - mienie Spółdzielni.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku.

Uchwała nr 23/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty podatku od nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi.
obowiązuje od: 01.01.2023 roku.

Uchwała nr 22/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty za konserwację dźwigów osobowych.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku.

Uchwała nr 21/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty za gaz.
obowiązuje od: 01.01.2023 roku.

Uchwała nr 20/XIII/2022
dotyczy: stawki opłaty podstawowej.
obowiązuje od: 01.04.2023 roku.

Uchwała nr 11/XIII/2022
dotyczy: stawki za podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i nieopomiarowanych.
obowiązuje od: 01.07.2022 rokuRok 2021

Uchwała nr 43/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty stałej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych  i użytkowych ,
               stawki opłaty za podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i
               nieopomiarowanych.
obowiązuje od: 01.01.2022 roku

Uchwała nr 40/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za energię elektryczną nieruchomości wspólnej i energii  elektrycznej garaży dla 
               poszczególnych  budynków.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku

Uchwała nr 39/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty czynszu najmu.
obowiązuje od: 01.01.2022 roku

Uchwała nr 38/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach  niezamieszkiwanych
               przez  mieszkańców.    
obowiązuje od: 01.01.2022 roku.

Uchwała nr 37/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za przeglądy wentylacji garaży oraz stawki opłaty za badania techniczne i przeglądy
               lokali użytkowych.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 36/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za monitoring garaży.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 35/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za konserwację domofonów.
obowiązuje od: 01.01.2022 roku.

Uchwała nr 34/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za obsługę sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody dla
               poszczególnych nieruchomości.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 33/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty  za obsługę wodomierza radiowego.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 32/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty podatku od nieruchomości w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi.
obowiązuje od: 01.01.2022 roku.

Uchwała nr 31/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za konserwację dźwigów osobowych.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 30/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty za gaz.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 29/XIII/2021
dotyczy: stawki opłaty ekspolatacji podstawowej dla wybranych nieruchomości.
obowiązuje od: 01.04.2022 roku.

Uchwała nr 20/XIII/2021
dotyczy: stawek opłaty stałej za centralne ogrzewanie oraz stawki za podgrzanie wody.
obowiązuje od: 01.07.2021 roku.

Rok 2020

Uchwała nr 35/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty za obsługę sieci c.o., c.w. i z.w. dla poszczególnych nieruchomości.
obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 34/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkiwnej przez mieszkańców.
obowiązuje od: 01.01.2021 roku.

Uchwała nr 33/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty dla miejsc postojowych i garaży dla poszczególnych budynków.
obowiązuje od: 01.04.2021roku.

Uchwała nr 32/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty za energię elektryczną dla miejsc postojowych i garaży dla poszczególnych budynków.
obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 31/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty podatków i opłat za mienie spółdzielni 
obowiązuje od:01.04.2021 roku.

Uchwała nr 30/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.
obowiązuje od:01.04.2021 roku.

Uchwała nr 29/XIII/2020
dotyczy: stawki opłaty za badania techniczne i przeglądy w poszczególnych nieruchomościach.
obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 27/XIII/2020
dotyczy: stawki opłaty za konserwację dźwigów osobowych.
Obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 26/XIII/2020
dotyczy: stawek opłaty za gaz dla poszczególnych budynków.
Obowiązuje od: 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 25/XIII/2020
dotyczy:
  1. stawek opłaty stałej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i użytkowych, obowiązuje od: 01.01.2021 roku
  2. stawki za eksploatację podstawową dla wybranych nieruchomości, obowiązuje od 01.04.2021 roku.

Uchwała nr 17/XIII/2020
dotyczy: stawki opłaty stałej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych i użytkowych, stawki za podgrzanie
               ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych, użytkowych i nieopomiarowanych
obowiązuje od: 01.10.2020 roku.

Uchwała nr 13/XIII/2020
dotyczy: zmiany stawki opłaty na fundusz remontowy spółdzielni
obowiązuje od: 01.10.2020 roku.

Uchwała nr 14/XIII/2020
dotyczy: zmiany stawek eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości
              dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. stawki ryczałtowej za c.o. dla lokali nieopomiarowanych
obowiązuje od: 01.10.2020 roku.


Rok 2017

0Uchwała nr 2/XI/2017
dotyczy: stawki ryczałtowej za c.o. dla lokali niopomiarowanych
               stawki opłaty stałej za c.o. dla lokali mieszkalnych i użytkowych
               zaliczek związanych z opłatą c.o. zależnych od wskazań podzielników kosztów
obowiązuje od: 01.04.2017 roku.Rok 2016

Uchwała nr 8/XI/2016
dotyczy: zmiana stawki opłaty eksploatacyjnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych własnościowych
obowiązuje od: 01.07.2016 roku.

Uchwała nr 45/XI/2016
dotyczy: stawki opłaty na modernizację i remonty kapitalne dźwigów osobowych w budynkach wysokich
obowiązuje od: 01.10.2016 roku.

Uchwała nr 51/XI/2016
dotyczy: zmiany stawki opłaty za gaz
obowiązuje od: 01.11.2016 roku.

Uchwała nr 52/XI/2016
dotyczy: zmiany stawki opłaty za energię elektryczną dla lokali mieszkalnych i lokali własnościowych użytkowych
obowiązuje od: 01.11.2016 roku

Uchwała nr 53/XI/2016
dotyczy: zmiany stawki opłaty za konserwację dźwigów osobowych na poszczególnych budynkach
obowiązuje od: 01.11.2016 roku.

Uchwała nr 54/XI/2016
dotyczy: likwidacji stawki opłat za energię elektryczną od osoby przy dźwigach osobowych
obowiązuje od: 01.11.2016 roku.