Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Rada Nadzorcza


Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ"


Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  • nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
    • szerokie uprawnienia kontrolne w stosunku do Zarządu Spółdzielni, w tym rozpatrywanie skarg na jego działalność.
    • kontrola działalności finansowej i realizacji zadań gospodarczych spółdzielni zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, oraz wybór i odwoływanie członków Zarządu
  • składanie sprawozdań Zebraniu Przedstawicieli , rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach ze stosunku członkostwa,
  • podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni lub wykreślenie z rejestru członków,
  • podejmowanie uchwał w sprawie zasad rozliczania kosztów budowy inwestycji mieszkaniowych i zasad ustalania wkładów mieszkaniowych i budowlanych