Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Prezes Zarządu



mgr Przemysław Nyga
Prezes Zarządu


Koordynator całokształtu działalności Spółdzielni sprawujący bezpośredni nadzór nad sprawami i pracami:
  • administracyjno gospodarczymi
  • członkowsko-mieszkaniowych
  • z zakresu IT
  • organizacyjno samorządowymi i pracowniczymi
  • sekretariatu spółdzielni
  • obsługi prawnej
  • bhp. i ppoż

Sekretariat telefon/fax 42 253-10-10
42 253-10-11
Kierownik zespołu eksploatacyjno remontowego 42 253-10-15
Mistrzowie 42 253-10-16
42 253-10-28
Konserwatorzy 42 253-10-33
Inspektor nadzoru
42 253-10-14
Stanowisko ds. organizacyjno - samorządowych 42 253-10-29
Radca Prawny 42 253-10-27
Stanowisko ds. pracowniczych 42 253-10-20