Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg dotyczący wyboru wykonawcówOGŁOSZENIE O PRZETARGU


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” z siedzibą w Łodzi, ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący:

wyboru wykonawców robót budowlanych zaplanowanych w 2021 roku

na następujące roboty:

 1. Roboty dekarsko-blacharskie polegające na wykonaniu hydroizolacji powierzchni dachowych oraz bieżące wymiany i naprawy obróbek blacharskich i dekarskich z papy termozgrzewalnej.
 2. Roboty elektryczne związane z modernizacją oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie typu LED, remont tablic głównych.
 3. Roboty związane z instalacjami wod-kan. i c.o.
 4. Malowanie klatek schodowych budynków średniowysokich i wysokich.
 5. Roboty ogólnobudowlane. Remonty balkonów typu loggia.
 6. Roboty ślusarskie.
 7. Roboty chodnikowe i drogowe w tym naprawa dróg asfaltowych.
 8. Przebudowa wejść do klatek schodowych w budynkach średniowysokich (wiatrołapy).
 9. Naprawa i malowanie elewacji budynków średniowysokich i wysokich.
 10. Kontrola okresowa wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych.
 11. Kontrola okresowa instalacji p.poż. w budynkach wysokich, lokalach użytkowych i garażach podziemnych.
 12. Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych, 5-letnia próba szczelności instalacji gazowej.
 13. Okresowa roczna kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz dodatkowo przewodów spalinowych w lokalach użytkowych wolnostojących.
 14. Roczna kontrola stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych narażonych na negatywne wpływy atmosferyczne inne czynniki zewnętrzne ( węzły cieplne, pralnie ).
 15. 5-letni przegląd instalacji odgromowej.

W ofercie należy podać;
 • rodzaj proponowanych robót;
 • stawki i wskaźniki cenotwórcze dla celów kosztorysowania;
 • informacje o firmie;
 • referencje;
 • dokumenty związane z kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia);
 • ubezpieczenie;
 • w pozycjach 12 i 13 o czekujemy również stawek ryczałtowych za 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy/urządzenie w lokalu użytkowym.

Oferty należy składać w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 18.12.2020 roku do godziny 14:00.

Bliższych informacji można uzyskać w dziale technicznym spółdzielni lub telefonicznie pod nr:
 • 42 253-10-14,
 • 42 253-10-16.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i na stronie internetowej www.smlodz.pl w terminie do dnia 31.12.2020 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.