Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg mieszkaniowy
OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Spółdzielnia Mieszkaniowa „RETKINIA - PÓŁNOC”, z siedzibą w Łodzi  przy ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg pisemny na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia prawa odrębnej własności na niżej wymieniony zwolniony lokal mieszkalny  w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w  Łodzi
  • Lokal mieszkalny nr 4 położony w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 42, w bloku 302, usytuowany na parterze, o powierzchni użytkowej 56,12 m2 wraz z komórką o powierzchni 3,85 m2.
  • przetarg ustny odbędzie się w dniu 13.02.2024 r. o godz.16:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia - Północ” w Łodzi pok. nr 8
Kwota wywoławcza dla lokalu mieszkalnego stanowi wartość rynkową lokalu, na podstawie operatu szacunkowego i wynosi 329.519,00 zł .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 32.960,00 zł oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu przetargu.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni nr: 76 1500 1546 1215 4003 3768 0000.
Za dzień wpłaty uznawana jest data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Spółdzielni tj. na dzień 12.02.2024 roku.
Wyżej wymieniony lokal mieszkalny można obejrzeć i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu pod wskazanym wyżej adresem w dniu 06.02.2024 r. w godz. od 15:00 - 17:00.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 042-253-10-17.
Z regulaminem przetargu można zapoznać klikając tutaj
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od wniesienia wylicytowanej kwoty w ciągu 45 dni od odbycia licytacji.
Koszt aktu notarialnego obciąża kupującego mieszkanie.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia - Północ” zastrzega sobie prawo:
  • odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny
  • odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej ustanawiającej odrębną własność lokalu
    z przyczyn wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
    Zaistnienie zdarzenia nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych po
    stronie uczestnika przetargu lub Spółdzielni