Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna
AKTUALNOŚCI:Szanowni Państwo


W dniu 29.09.2022 odbyło się pisemne głosowanie nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Wszystkim uczestniczącym w głosowaniu serdecznie dziękujemy.

Z wynikami głosowania możecie się Państwo zapoznać klikając tutaj. oraz w e-kartotece.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia- Północ"
informuje, że:

w dniu 20 września 2022 r. rozpoczynamy sezon grzewczy 2022/23.
Szanowni Państwo

W e-katrtotece w zakładce biblioteka zostało umieszczone Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Retkinia-Północ" za 2021 rok, na które składa się:

- sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2021 roku,
- bilans spółdzielni,
- opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej.


Materiał dostępny jest dla członków spółdzielni, zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
"Retkinia-Północ"


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia- Północ"
informuje, że:

w dniu 8 grudnia 2021 r. złożyła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Składanie indywidualnych deklaracji dotyczących lokali mieszkalnych nie jest wymagane.Szanowni Państwo
W celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wszystkie sprawy związane z działalnością Spółdzielni można zgłaszać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Numery telefonów oraz adresy e-mail dostępne są po kliknięciu tutaj.

Dodatkowo przed wejściem do siedziby Spółdzielni przygotowaliśmy dla Państwa skrzynkę podawczą, gdzie można pozostawiać tradycyjną korespondencję papierową.KOMUNIKAT III KOMISARIAT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W ŁODZI

(pełna treść dokumentu)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia-Północ", realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.
  1. Spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, na terenie przyległym do sklepu "Galerie Alkoholi" przy ulicy Wyszyńskiego 49A. - oznaczony jako rejon 1
  2. Teren zielony wraz z placem zabaw usytuowany za posesją przy ul. Armiii Krajowej 40, gdzie dochodzi do popełniania wykroczeń szczególnie uciążliwych. Gromadzą się tam osoby spożywające napoje alkoholowe, zaśmiecające teren przyległy oraz zakłócające spokój, ład i porządek publiczny. - oznaczony jako rejon 7

W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.