Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg dotyczący wyboru wykonawców


OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” Łódź, ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawców robót budowlanych zaplanowanych w 2019 roku na następujące roboty:
 1. Malowanie klatek schodowych budynków średniowysokich i wysokich.
 2. Roboty chodnikowe i drogowe w tym naprawa dróg asfaltowych.
 3. Roboty związane z instalacjami wod-kan. i c.o.,
 4. Roboty elektryczne związane z remontem tablic głównych, modernizacją oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie LED i pomiary elektryczne.
 5. Roboty ogólnobudowlane.
 6. Roboty ślusarskie w tym wymiana balustrad balkonowych w budynkach wysokich wraz z naprawą części zewnętrznej płyty balkonowej i odtworzeniem kapinosu.
 7. Kontrola okresowa wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych i instalacji p.poż. w budynkach wysokich, użytkowych i garażach podziemnych.
 8. Bieżące naprawy pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej wraz z naprawą i wymianą obróbek blacharskich takich jak: rury spustowe, rynny, gzymsy, kominy, pasy podrynnowe, parapety okienne.
 9. Wymiana wylewek betonowych balkonów typu loggia i wiszących wraz z izolacją p. wilgociową w budynkach wysokich i średniowysokich oraz odtworzenie istniejących.
 10. Przebudowa wejść do klatek schodowych w budynkach średniowysokich(wiatrołapy).
 11. Wymiana ocieplenia ścian zewnętrznych szczytowych budynku wysokiego na ocieplenie w technologii BSO lekkiej-mokrej grubości 14 cm..
W ofercie należy podać;
 • zakres proponowanych robót
 • stawki i wskaźniki cenotwórcze dla celów kosztorysowania
 • informacje o firmie
 • referencje
 • dokumenty związane z kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia)
Na następujące roboty oczekujemy stawek ryczałtowych: malowanie klatek schodowych, roboty związane z wymianą balustrad balkonowych, ocieplenie ścian szczytowych, przebudowa wejść do budynków (wiatrołapy).Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie spółdzielni.

Oferty należy składać w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 18.12.2018 roku do godz. 14.00.

Bliższych informacji można uzyskać w dziale technicznym spółdzielni lub telefonicznie pod nr 42-253-10-16, 42-253-10-28.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i na stronie Internetowej www.smlodz.pl w terminie do dnia 31.12.2018 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn.