Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona głównaAKTUALNOŚCI:

UWAGA BIURO SPÓŁDZIELNI ZAMKNIĘTE!
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz ze względu na bezpieczeństwo, tak mieszkańców jaki i pracowników Spółdzielni prosimy Szanownych Mieszkańców o kontakt z biurem telefonicznie lub e-mailowo.

Do Państwa dyspozycji pozostają niżej wymienione telefony i adresy mailowe:

      

SEKRETARIAT

DZIAŁ TECHNICZNY

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

DZIAŁ CZYNSZÓW

42 253 10 10

42 253 10 16,

 

42 253 10 28

42 253 10 19,

 

42 253 10 23

42 253 10 21,

 

42 253 10 31

sm@smlodz.pl

techniczy@smlodz.pl

administracja@smlodz.pl

oplaty@smlodz.pl

              
Pozostałe numery kontaktowe do działów Spółdzielni znajdziecie Państwo tutaj

Liczymy, że podjęte działania na szczeblu ogólnokrajowym, jak i na terenie naszego osiedla pozwolą na szybki powrót do normalnej pracy.
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia-Północ", realizujać prośbę przekazaną przez firmę Texland obsługującą zielone pojemniki na odzież używaną informujemy, że urządzenia te są nieczynne.
Dodatkowo firma prosi o nie pozostawianie ubrań obok pojemników.   
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.
 
  1. Teren tzw. "ogrodu osiedlowego" przy ulicy Wyszyńskiego 53-71 - oznaczony jako rejon 1
  2. Teren przyległy do pawilonu SamScan mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 46 – oznaczony jako rejon 7
             w celu przeciwdziałania:
    • spożywaniu alkoholu
    • zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego poprzez zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu
    • załatwiania potrzeb fizjologicznych co daje powód do zgorszenia

W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.