Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna


AKTUALNOŚCI:
Spóldzielnia Mieszkaniowa "Retkinia-Północ" ogłasza przetarg na wybór wykonawców na rok 2018. Szczegóły tutaj.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.

1. Teren ogrodu osiedlowego znajdującego się w centrum naszej Spółdzielni znajdujący się przy al. Ks. Wyszyńskiego 65 (okolice bloku 393) wraz z przyległym placem zabaw – oznaczony jako rejon 1 w celu przeciwdziałania:
• spożywaniu alkoholu
• zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego

2. Teren kompleksu sportowego "Orlik" przy ul. Kusocińskiego 116 pomiędzy Szkołami Podstawowymi nr 6 i 44 oraz XXXIII L.O. w celu przeciwdziałania:
• spożywaniu alkoholu
• zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego
• drobnym uszkodzeniom mienia na terenie kompleksu sportowego oraz na budynkach przyległych szkół.

W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji.
Informacje od Państwa będzie mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” informuje, że od dnia
1.07.2017 roku ulegają zmianie zasady gospodarowania odpadami.


Od ww. dnia odpady na terenie spółdzielni gromadzone będą w podziale na:
1. papier
2. szkło
3. tworzywa sztuczne i metale
4. bio
5. pozostałe odpady komunalne.

Więcej informacji o nowym sposobie podziału odpadów znajdziecie Państwo tutaj.