Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Przetarg na roboty dodatkoweSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RETKINIA –PÓŁNOC” 
ŁÓDŹ, UL. KUSOCIŃSKIEGO 140

ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawców na 2018 rok na następujące roboty:
  1. Przebudowa wejść do klatek schodowych na wiatrołapy w budynkach średnio- wysokich w ilości 29 szt. zgodnie z dokumentacją i pozwoleniem na budowę wraz z robotami towarzyszącymi. W ofercie proponujemy określić ryczałtową cenę netto za jeden wiatrołap do klatki zgodnie z projektem budowlanym i ustaleniami na miejscu realizacji robót. 
  2. Oznakowanie znakami poziomymi, pionowymi oraz pożarowymi całego terenu osiedla zgodnie z projektem organizacji i oznakowania ruchu kołowego na drogach wewnątrz osiedla oraz warunkami technicznymi. W ofercie należy określić wartość ryczałtową netto za całość oznakowania osiedla zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym dotyczącym oznakowania osiedla.
Dokumentacja budowlana i dodatkowe ustalenia na ww. roboty znajdują się do wglądu w siedzibie spółdzielni pokój nr 15.

Oferta powinna zawierać:      
                                       
  • zakres proponowanych w pkt 1 i 2 robót do wykonania
  • stawki i wskaźniki cenotwórcze stosowane dla celów kosztorysowania
  • informacje o firmie
  • referencje
  • dokumenty związane z kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia budowlane)
Oferty należy składać w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 24.11.2017 godz.13.00.

Bliższych informacji można uzyskać w dziale technicznym spółdzielni lub pod numerami telefonu: 42 253-10-15,
42 253-10-14.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni.