Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg mieszkaniowySpółdzielnia Mieszkaniowa „RETKINIA - PÓŁNOC”, z siedzibą w Łodzi przy
ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa na ustanowienie prawa odrębnej własności na niżej wymieniony zwolniony lokal mieszkalny w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Północ” w Łodzi


 

lokal mieszkalny nr 31 w bloku 363
przy ul. Kusocińskiego 84 w bloku 363  na VII piętrze, o powierzchni użytkowej 30,94  m2.
Kwotę wywoławczą stanowi wartość rynkowa lokalu, która wynosi 93 500,00 zł .

Warunkiem przystąpienia do przetargu na lokal 31 w bloku 363  jest wpłacenie wadium w kwocie 9 350,00 zł
oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu przetargu.
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Spółdzielni nr: 76 1500 1546 1215 4003 3768 0000 bądź w dniu  16.01.2018 r.  w godz. od  13:00 - 15:00    w siedzibie Spółdzielni pok. nr  9 .  W przypadku wpłaty  w formie przelewu za dzień wpłaty uznawana jest data wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni tj. na dzień 16 01.2018 roku.                   
Przetarg ustny odbędzie się w dniu 16.01.2018 roku o godz.16:00 w siedzibie Spółdzielni „Retkinia - Północ” pok. nr 8
Wyżej wymienione  mieszkanie można obejrzeć pod wskazanym wyżej adresem w dniu 12.01.2018 r. w godz. od  11:00 - 13:00 i zapoznać się ze stanem technicznym lokalu.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 042-253-10-17

 

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 42-253-10-17, 42- 253-10-10 oraz zapoznać się z regulaminem przetargu.
 
UWAGA!
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w razie uchylenia się uczestnika który wygrał przetarg od wniesienia wylicytowanej kwoty w ciągu 45 dni od odbycia licytacji.

Spisanie aktu notarialnego obciąża  kupującego mieszkanie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia - Północ” zastrzega sobie prawo:
•    odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
•    odstąpienia od zawarcia umowy notarialnej ustanawiającej odrębną własność lokalu    
      z przyczyn wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
      Zaistnienie zdarzenia nie powoduje powstania roszczeń odszkodowawczych po   
      stronie uczestnika przetargu lub Spółdzielni.