Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
przetarg dotyczący wyboru wykonawców


OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” Łódź, ul. Kusocińskiego 140 ogłasza przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawców robót budowlanych zaplanowanych w 2020 roku na następujące roboty:
 1. Roboty dekarsko-blacharskie polegające na wykonaniu hydroizolacji powierzchni dachowych oraz bieżące wymiany i naprawy obróbek blacharskich i dekarskich z papy termozgrzewalnej.
 2. Roboty elektryczne związane z modernizacją oświetlenia klatek schodowych na oświetlenie LED  oraz remont tablic głównych.
 3. Roboty związane z instalacjami wod-kan. i c.o.
 4. Malowanie klatek schodowych budynków średniowysokich i wysokich.
 5. Roboty ogólnobudowlane.
 6. Roboty ślusarskie.
 7. Roboty chodnikowe i drogowe w tym naprawa dróg asfaltowych.
 8. Przebudowa wejść do klatek schodowych w budynkach średniowysokich (wiatrołapy).
 9. Wymiana wylewek betonowych balkonów typu loggia i wiszących wraz z izolacją p. wilgociową w budynkach wysokich i średniowysokich.
 10. Naprawa i malowanie elewacji budynków średniowysokich i wysokich.
 11. Kontrola okresowa wentylacji mechanicznej w garażach podziemnych i instalacji p.poż.
  w budynkach wysokich, użytkowych i garażach podziemnych.
 12. Kontrola okresowa stanu technicznego instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych.
W ofercie należy podać;
 • zakres proponowanych robót;
 • stawki i wskaźniki cenotwórcze dla celów kosztorysowania;
 • informacje o firmie;
 • referencje;
 • dokumenty związane z kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia);
 • bezpieczenie;
 • w pozycji 12 oczekujemy również stawek ryczałtowych za 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy.

Oferty należy składać w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 13.12.2019 roku do godz. 14.00.

Bliższych informacji można uzyskać w dziale technicznym spółdzielni lub telefonicznie pod nr 42-253-10-15, 42-253-10-16.

Wyniki przetargu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółdzielni i na stronie Internetowej www.smlodz.pl w terminie do dnia 31.12.2019 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub w całości bez podawania przyczyn.