Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona głównaAKTUALNOŚCI:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko - inspektora nadzoru robót budowlanych.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj.
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.
 

    Teren tzw. "ogrodu osiedlowego" przy ulicy Wyszyńskiego 53-71 - oznaczony jako rejon 1

    Teren przyległy do pawilonu SamScan mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 50 – oznaczony jako rejon 7

w celu przeciwdziałania:

   • spożywaniu alkoholu

  • zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego poprzez zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu

   • załatwiania potrzeb fizjologicznych co daje powód do zgorszenia


W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.