Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna

AKTUALNOŚCI:


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ” informuje, że od dnia
1.07.2017 roku ulegają zmianie zasady gospodarowania odpadami.


Od ww. dnia odpady na terenie spółdzielni gromadzone będą w podziale na:
1. papier
2. szkło
3. tworzywa sztuczne i metale
4. bio
5. pozostałe odpady komunalne.

Więcej informacji o nowym sposobie podziału odpadów znajdziecie Państwo tutaj.