Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Z-ca Prezesa ds. Eksploatacjimgr Przemysław Nyga
zastępca Prezesa ds. Eksploatacji


Koordynator prac związanych z działalnością eksploatacyjną zasobów spółdzielni sprawujący bezpośredni nadzór w sprawach:
  • administracyjno gospodarczych
  • członkowsko-mieszkaniowych
  • ubezpieczeń i miejsc postojowych
  • z zakresu IT


Kierownik Działu Administracji 42 253-10-22
Administratorzy 42 253-10-19
42 253-10-23
42 253-10-24
Stanowisko ds. Członkowsko - mieszkaniowych 42 253-10-17
Magazynier 42 253-10-25
Ubezpieczenia i miejsca postojowe 42 253-10-14