Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Przetarg na roboty dodatkoweSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RETKINIA –PÓŁNOC”
ŁÓDŹ, UL. KUSOCIŃSKIEGO 140


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Przebudowy stref wejściowych do klatek schodowych w budynkach średniowysokich (wiatrołapy) zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.Podstawą przystąpienia do przetargu jest dokonanie wyceny dla budynku 4 klatkowego nr 331 zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Popiełuszki 47. Dokumentacja techniczna znajduje się do pobrania w siedzibie spółdzielni pokój 14.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5000,00 zł, które zostanie zwrócone po zakończeniu wyboru wykonawcy.

W ofercie należy podać:
  • stawki i wskaźniki cenotwórcze dla celów kosztorysowania
  • informacje o firmie
  • referencje
  • dokumenty związane z kwalifikacjami zawodowymi (uprawnienia budowlane)
  • polisa ubezpieczeniowa firmy

Oferty należy składać w siedzibie spółdzielni w terminie do dnia 07.06.2019 roku godz.14.00

Bliższych informacji można uzyskać w dziale technicznym spółdzielni lub telefonicznie pod nr 42-253-10-14, 42-253-10-15.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podawania przyczyn.