Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona głównaAKTUALNOŚCI:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RETKINIA-PÓŁNOC, UL. KUSOCIŃSKIEGO 140, 94-054 ŁÓDŹ

                                                 UWAGA BIURO ZAMKNIĘTE!

                                   W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII
                                     ORAZ ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PROSIMY
                                             SZANOWNYCH MIESZKAŃCÓW
                                             O KONTAKT WYŁĄCZNIE
                                           TELEFONICZNY LUB E-MAILOWY

 

SEKRETARIAT

DZIAŁ TECHNICZNY

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

DZIAŁ CZYNSZÓW

42 253 10 10

42 253 10 16,

 

42 253 10 28

42 253 10 19,

 

42 253 10 23

42 253 10 21,

 

42 253 10 31

sm@smlodz.pl

techniczy@smlodz.pl

administracja@smlodz.pl

oplaty@smlodz.pl

 


                                                                                     
        LICZYMY, ŻE PODJĘTE DZIAŁANIA PRZYCZYNIĄ SIĘ DO SZYBSZEGO POWROTU DO NORMALNEJ PRACY.
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.
 

    Teren tzw. "ogrodu osiedlowego" przy ulicy Wyszyńskiego 53-71 - oznaczony jako rejon 1

    Teren przyległy do pawilonu SamScan mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej 50 – oznaczony jako rejon 7

w celu przeciwdziałania:

   • spożywaniu alkoholu

  • zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego poprzez zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu

   • załatwiania potrzeb fizjologicznych co daje powód do zgorszenia


W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.