Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna
Szanowni Państwo
W związku ze zmianą ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 9.09.2017 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Retkinia-Północ" na Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się 16.05.2018 roku przedstawi Państwu zmiany, które muszą zostać wprowadzone do statutu Spółdzielni.
Tekst projektu statutu z wprowadzonymi zmianami możecie Państwo pobrać tutaj .


KOMUNIKATY:


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.


1. Teren przyległy do garaży wolnostojących mieszczących się w Łodzi przy al. Wyszyńskiego 75 w pobliżu, których wieczorem i w nocy gromadzą się osoby spożywające alkohol, zakłócające spokój, ład i porządek publiczny poprzez zaśmiecanie i zanieczyszczenie terenu.


2. Teren wokół pawilonu handlowego przy ul. Kusocińskiego 82 w Łodzi wraz ze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo-nocnej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny, czasem dokonują zniszczenia mienia.


W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji.
Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.