Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna
Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z 10 maja 2018 r., od dnia 13 czerwca 2018 r. ulegają zmianie ceny i opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.           
Od dnia 13-06-2018 r. łączna cena zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków zmienia się z 8,55 zł/m3 na 8,78 zł/m3.
Powyższe ma charakter informacyjny i nie wpływa na wysokość dotychczasowych opłat.
Przedmiotowa zmiana cen zostanie uwzględniona przy rozliczeniu zużycia wody za 2018 r.
AKTUALNOŚCI:


Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku ze złożeniem wniosku o przystąpienie do programu Osiedlowych Stref Aktywnośc,i realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zamieszcza zapytanie ofertowe (tutaj) skierowane do producentów i dostawców urządzeń stanowiących wyposażenie osiedlowych siłowni plenerowych.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.


1.Teren przyległy do garaży wolnostojących znajdujących się przy al. Ks. Wyszyńskiego 75 (okolice bloków 317 i 318a) – oznaczony jako rejon 1
2.Teren przyległy do pawilonu handlowego Sam-Scan znajdującego się przy ul. Armii Krajowej 46 (okolice bloków 302, 377, 378, 396, 397, ) – oznaczony jako rejon 7
w celu przeciwdziałania:
    • spożywaniu alkoholu
    • zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego poprzez zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu
    • załatwiania potrzeb fizjologicznych co daje powód do zgorszenia ze szczególnym uwzględnieniem pór wieczorowo nocnych.

W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.