Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona główna


KOMUNIKATY:


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.

1. Teren ogrodu osiedlowego znajdującego się w centrum naszej Spółdzielni znajdujący się przy al. Ks. Wyszyńskiego 65 (okolice bloku 393) wraz z przyległym placem zabaw – oznaczony jako rejon 1 w celu przeciwdziałania:
• spożywaniu alkoholu
• zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego

2. Teren kompleksu sportowego "Orlik" przy ul. Kusocińskiego 116 pomiędzy Szkołami Podstawowymi nr 6 i 44 oraz XXXIII L.O. w celu przeciwdziałania:
• spożywaniu alkoholu
• zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego
• drobnym uszkodzeniom mienia na terenie kompleksu sportowego oraz na budynkach przyległych szkół.

3. Teren przyległy do garaży wolnostojących mieszczących się w Łodzi przy al. Wyszyńskiego 75 w pobliżu, których wieczorem i w nocy gromadzą się osoby spożywające alkohol, zakłócające spokój, ład i porządek publiczny poprzez zaśmiecanie i zanieczyszczenie terenu.


4. Teren wokół pawilonu handlowego przy ul. Kusocińskiego 82 w Łodzi wraz ze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie placem zabaw dla dzieci, gdzie w porze popołudniowej i wieczorowo-nocnej gromadzi się młodzież i dorośli. Osoby te spożywają napoje alkoholowe oraz swoim zachowaniem zakłócają ład i porządek publiczny, czasem dokonują zniszczenia mienia.


W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji.
Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.