Kadra Pliki do pobrania Kontakt Powrót Strona główna Strona główna
Strona głównaAKTUALNOŚCI:


Szanowni Państwo
W dniach 24.12.2019 roku (wigilia) oraz 31.12.2019 roku (sylwester) biuro spółdzielni czynne będzie w godzinach 7.00-12.00.Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Północ”, realizując prośbę przekazaną przez III Komisariat Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, informuje, że nw. tereny zostały objęte, przez terenowych dzielnicowych, działaniami priorytetowymi zmierzającymi do wyeliminowania występujących na tych obszarach problemów.

  1. Teren przyległy do bloku 313 położonego przy al. ks. Kard. Wyszyńskiego 59 oznaczony jako rejon 1
  2. Teren wokół bloku mieszczącego się na ul. Kusocińskiego 86b (blok 395) wraz z terenem przyległym do pobliskich szkół tj. SP6, SP44, 22 Gimnazjum i XXXIII L.O.– oznaczony jako rejon 7
             w celu przeciwdziałania:
    • spożywaniu alkoholu
    • zakłócaniu spokoju, ładu i porządku publicznego poprzez zanieczyszczanie i zaśmiecanie terenu
    • załatwiania potrzeb fizjologicznych co daje powód do zgorszenia

W związku z powyższym Spółdzielnia przekazuje apel Policji, aby w przypadku zdarzeń o wyżej wymienionym charakterze informować o ich wystąpieniu na numer zgłoszeniowy Policji. Informacje od Państwa będą mieć wpływ na podejmowane przez organy prewencji działania.